Business matchmaking services

Language technology summit - Brussels, June, 19th

en ny eMatch Kunnskapskobling:

Språkteknologikonferansen Language Technology Summit”: Nettverks- og studietur til Brussel 19. juni 2012

Hensikten med studieturen er å utvikle kompetanse og nettverk med fokus på innovasjonsprosjekter, produkter og tjenester innen språkteknologi og semantikk i Norge, Norden og i EU. Vi er velkomne til et operativt samspill med det europeiske nettverket LT Innovate og deres satsning på innovasjonsprosjekter og nettverk innen områdene

 • The Intelligent Enterprise
 • Intelligent Services
 • Intelligent Mediators & Helpers
 • Intelligent Mobile Devices & Apps
 • Intelligent Healthcare
 • Intelligent Skills Development

Program: www.lt-innovate.eu/summit

 

LT-Innovate er forumet for Europas språkteknologiindustri. LT Innovate Summit er det årlige toppmøtet som samler alle store aktører som er involvert i språkteknologi. Her møtes politikere, leverandører og næringsliv, eksperter og investorer for å diskutere behov, strategier, innovasjonsmuligheter og næringslivstrender. 

 

Teknologi-tema er beskrevet slik:

SPEECH TECHNOLOGY

 • Speech Input
 • Speech Output
 • Speech Dialogue Machine Translation
 • Speaker Verification
 • Speaker Recognition

INTELLIGENT CONTENT TECHNOLOGY

 • Text Input & Digital Scanning
 • Content Creation & Management
 • Search & Navigation
 • Text Mining & Analytics
 • Rich Media Search & Analytics

TRANSLATION TECHNOLOGY

 • Translator Tools
 • Translation Leveraging
 • Search & Navigation
 • Translation Management
 • Language Learning

Markedsmessig dekker konferansen følgende tema:

 • The Intelligent Enterprise
 • Intelligent Services
 • Intelligent Mediators & Helpers
 • Intelligent Mobile Devices & Apps
 • Intelligent Healthcare
 • Intelligent Skills Development

Vi vurderer å etablere et norsk kompetansenettverk som reflekterer og samarbeider med nettverket “LT-Innovate” sine satsningområder og grupper som per i dag er:

 • LT Innovation Agenda
 • e-Government
 • Partnering
 • e-Commerce
 • Life Sciences
 • Communications - PR
 • LT-Innovate Awards
 • LT & Gaming

"Innovation and business matchmaking" er en vesentlig del av aktivitetene i LT Innovate. Konferansen vil inneholder presentasjon av leverandører og prosjekter, samt utdeling av priser for beste språkteknologi-tjeneste. Det vi være muligheter for å søke om å presentere leverandører og prosjekter/tjenester for vurdering for “LT Innovate Award”. Dersom noen av deltakerne ønsker å presentere et produkt eller tjeneste knyttet til et av konferansetemaene, ta kontakt med Bård Krogshus snarest.

 

Relaterte eMatch-arrangement: http://ematch.eu/page/moderne-faktapublisering