Business matchmaking services

Hvordan utnytte språkteknologiens muligheter?

en eMatch Kunnskapskobling:

Workshop om språkteknologi og innovasjon
mandag 15. oktober 2012

med  'Åpen Dag' tirsdag 16. for demonstrasjoner og individuelle møter

 • Se kommersielle språkteknologiprodukter og -tjenester innen  helse, velferd og publisering
 • Møt forskningsmiljøer, utviklere og industri
 • Diskutér utfordringer og muligheter innen språkteknologi

Påmelding innen 8. oktober her

Med-arrangører:           

Nettverkspartnere:  
 

Åpen dag for diskusjoner om teknologi, prosjekter og finansiering: tirsdag 16. oktober kl 09-12. Se detaljer under.

Begge dager: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo
 
Målgrupper: Brukere av språkteknologiske produkter og tjenester, forskere og utviklere.
 
Målet med konferansen er å 

●        stimulere til dialog mellom næringslivet, sluttbrukere og akademia,

●        avdekke gjensidige forventninger og behov,

●        demonstrere og diskutere nasjonale og internasjonale anvendelser innen helse, velferd og publisering,

●        kartlegge mulighetene for finansiering, i dag og i fremtiden.

I samarbeid med bl.a.

Arrangementet er støttet av EU prosjektet META-NORD (CIP ICT PSP 270899) 


Ressurskatalog med leverandøreroversikt

Utviklere og leverandører kan presentere seg i en egen ressurskatalog, samt i lokalene på workshopen. Registrering skjer ved å opprette -eller endre foretaksprofil på www.ematch.eu og bruke begrepet 'språkteknologi' i virksomhetsbeskrivelsen. Deltakere som har en eMatch-profil har muligheter for legge ut presentasjonsmateriell eller ha en egen 'mini-stand' på konferansen. Kontakt Bård Krogshus (baard(at)ematch.eu) for detaljer.
 

Temakart for ressurskatalogen, kategorisering av leverandører, FoU-ressurser, produkter og tjenester, prosjektreferanser etc.
 

A

Taleteknologi

B

Intelligent (semantisk) innhold

C

Oversettelse

Taleregistrering Taleridentifikasjon Oversetterverktøy
Syntetisk tale Innholdsproduksjon og -håndtering Anvendelser av oversettelser
Dialogsystemer Søk og navigering Maskinoversettelse
Stemmeverifisering Tekstinnhenting og -analyse Håndtering av oversettelser
Taleridentifikasjon Anvendelse av tekstanalyse Språkopplæring,
maskinlæring
  Søk og analyse i multimedieformater

 

 


Program  - mandag 15. oktober

Lenker og utdypende programtekst vil bli lagt til fortløpende

  09:00 Registrering og kaffe
  09:20 Velkommen, ved avdelingsdirektør Jon Arild Olsen, Nasjonalbiblioteket.
 1  09:30

Status Quo for språkteknologi i verdiskapingsperspektiv. 

Industrielle eksempler og utfordringer.

 • Innledning ved Till Christopher Lech, Forskningsrådet 
 • Koenraad de Smedt, UiB: Et strategisk blikk på språkteknologi i Europa.
 • Gunn Inger Lyse, META-NORD: Norsk i den digitale tidsalderen: hvitbok om norsk språkteknologi
  10:20 Pause
2 10:30

Brukerperspektivet: Hva forventer vi av språkteknologien?

Hvilke språkteknologiløsninger ønsker brukere fra helse, velferd og publisering?

3 x 20 min.

Helse og velferd:

 • Bengt-Jarle Kjellså, InfoShare Solutions/Daniel Scheidegger, NAV: Talegjenkjenning – snart på norsk?
 • Line Adde, Product Manager Max Manus: Praktisk talegjenkjenning i helsevesenet. Tanker om morgendagens behov og løsninger.

Publisering/media:

 • Sylvia Brudeli, prosjektleder, Medielab, Adresseavisen: Prosjekt Målretting på adressa.no. Språkanalyse i kontekstforståelse og relevansanbefalinger. Hva er den praktiske nytten for nettavisene?
  11:30 Pause
3 11:40

FoU-perspektivet: Hva bidrar forskningen med i et verdiskapingsperspektiv? 

Presentasjoner og showcase innen helse, finans, publisering.

3 x 15 min.

 • Jon Atle Gulla, NTNU: Språkteknologi i industrielle anvendelser.
 • Lars Nygaard, Kaldera språkteknologi as: Ordnett - puslespillbiten som mangler
 • Fredrik Jørgensen, Meltwater: Hvordan finne nåla i høystakken på web? 
  12:30 Lunsj
4 13:20

Organising the language technology industry in Europe:

What does it take to build a value-added eco-system with industry, users and researchers? Philippe Wacker, Secretary General of LT-Innovate, The Forum of Europe's Language Technology Industry

5 14:00

Presentasjoner av ressurser og hva de kan brukes til

3 x 10 min.

  14:30 Pause
6

14:50

Paneldebatt

Sentral spørsmål til debatten:

 • Hvorfor ser vi forholdsvis lite samarbeid mellom akademia, næringslivsbedrifter og sluttbrukermiljøer innen språkteknologi i Norge?
 • Hva slags kompetanse og ressurser er av interesse for bedriftene?
 • Finnes det aktuelle forskningsutfordringer som er av interesse for både næringsliv og akademia?
 • Er den akademiske agendaen relevant for sluttbrukerne og næringslivet?
 • Hva forventes av aktører som Språkbanken, Språkrådet og Forskningsrådet?

Deltakere (foreløpig liste):

 • Kristin Hagen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
 • Roar Fundingsrud, IBM Norge
 • Torbjørn Nordgård, utviklingsdirektør i Lingit AS
 • Torbjørn Svendsen, professor i taleteknologi ved NTNU
 • Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet
 • Trond I. Hovland, prosjektleder i Arenaprosjektet NextMedia
7 15:40

Avslutning og konklusjoner

Informasjon om Åpen Dag tirsdag 16.

     
    Sosialt program

 

Tirsdag 16. oktober kl. 09-12: Åpen dag for diskusjoner om teknologi, prosjekter og finansiering

Utviklere, forskningsressurser etc. som har bekreftet deltakelse:

Disse får en nummerert plass/bord for samtaler. Fordeling av møtetider blir gjort senere.

Plass  Bedrift-org.     Relevante tema Annen informasjon
    Navn Link Taletekn. Intelligent innhold Oversettelses-tekn.  
1 Nasjonalbiblioteket Arne M. Lindstad         Bruk av Språkbankens ressurser
2 UiB/META-NORD Koenraad de Smedt og Gunn Inger Lyse         Kunnskap om META-NORD
3 Forskningsrådet  Till Lech         Finansiering av FoU-prosjekter, nasjonalt fra NFR og i EU's FoU-program
4 LT Innovate Philippe Wacker   x x x Europeiske prosjekter og nettverk
5 eMatch/Infosector Bård Krogshus   x x x Partnersøk og prosjektprosesser
6 Kaldera Språkteknologi Lars Nygård       x Termbanker, Ordnett, prosjektrådgivning
7 Lingit  Torbjørn Nordgård   x     Programvare for lese- og skrivestøtte
8 Ovitas Barnabas Davoti     x   Semantiske redaksjons- og  publiseringsløsninger.
9              
10              
11              
12              

Det forutsettes at deltakerne er påmeldt konferansen.

Det vil også være muligheter for deltakerne å legge fram materiell, brosjyrer og evnt. ta med en opptrekks-plakat. Dette avtales med arrangør.

Deltakeravgift for student eller akademisk institusjon er kr. 950 + mva per person og kr. 1.900 + mva per person for næringsliv, institutt eller off. forvaltning.

Påmelding innen 8. oktober her

 

Beste hilsner

Bård Krogshus

Tlf. 958 55555

prosjektleder

 
Partnerness profilering av arrangementet
 • Abelia
 • IKT-Norge
 • Språkbanken
 • Forskningsrådet
 • MetaNord
 • NextMedia

Relaterte eMatch-arrangement:

Støttedokumenter og artikler